Digital Edition - AgilePM® Handbook v2 Wydanie polskie (Polish Edition)

agilepm-polish-handbook-square.png

Zapraszamy do lektury Poradnika „Zwinne zarządzanie projektami” stworzonego przez organizację non-profit – Agile Business Consortium.

Od czasu powstania w 2010 roku zwinne zarządzanie projektami według Agile Business Consortium okazało się bardzo popularne i umożliwiło przyjęcie praktyki zwinnego zarządzania projektami na całym świecie.

Niniejszy poradnik opiera się na The Agile Project Framework1, najnowszej wersji DSDM – i ma wspierać akredytowane szkolenie Agile Project Management (AgilePM®) Practitioner, a także stanowić podstawowe i wyczerpujące źródło wiedzy dla egzaminów AgilePM® Foundation i Practitioner. Naszym celem jest zachęcanie do profesjonalnego rozwoju w obszarze zwinnego zarządzania projektami.

W dzisiejszym stale zmieniającym się świecie organizacje i przedsięwzięcia biznesowe chętnie przyjmują bardziej elastyczne podejścia do dostarczania projektów i pragną stać się bardziej zwinne. Jednakże w organizacjach dostarczających projekty i programy, a także tam, gdzie formalne procesy zarządzania projektami już istnieją, nieformalność wielu podejść zwinnych onieśmiela i zniechęca, a czasami postrzegana jest jako zbyt ryzykowna. Takie skoncentrowane na projektach organizacje potrzebują dojrzałego podejścia zwinnego – zwinności w ramach koncepcji dostarczania projektu – Zwinnego zarządzania projektami.

Zwinne zarządzanie projektami daje:

  • podejście, które oferuje zwinność, ale utrzymuje koncepcje projektu, jego dostarczania i zarządzania nim
  • podejście zwinne, które jest samodzielne, ale działa także z bardziej sformalizowanymi podejściami do zarządzania projektami, takimi jak PRINCE2®
  • podejście zwinne, które może być wpasowane w sformalizowane procesy jakości takie jak ISO9001 i CMMI.

Zwinne zarządzanie projektami umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści z podejścia zwinnego bez wprowadzania niepotrzebnych ryzyk. Dzięki temu „przejście na podejście zwinne” staje się wyważoną i zrównoważoną zmianą, utrzymującą to, co dobre w istniejącej organizacji i zachowującą dobre praktyki zarządzania projektami i dostarczania ich, przy uzyskiwaniu korzyści z bardziej zwinnego sposobu pracy.

DSDM od lat jest przodującym, sprawdzonym i całościowym zwinnym podejściem do projektów, które daje ład i porządek wraz ze zwinnością i elastycznością wymaganymi przez współczesne organizacje. Agile Business Consortium ma przyjemność współpracować z APM Group w udostępnieniu Zwinnego zarządzania projektami na bazie DSDM’s Agile Project Framework – „motoru” napędzającego to podejście. Agile Project Framework odzwierciedla najnowsze myślenie o zwinności w świecie korporacyjnym. Agile Project Framework został również zaprojektowany tak, aby łatwiej łączyć się z innymi podejściami zwinnymi, jako że istnieje rosnące zapotrzebowanie na używanie kombinacji podejść zwinnych – „mieszanki Agile”.2

Umieszczenie w tekście tego znakuwskazuje możliwe odniesienie do innych podejść zwinnych. Zawartość poradnika opiera się na DSDM Agile Project Framework ze specjalnym uwzględnieniem i dodatkowymi wytycznymi dotyczącymi aspektów projektów oraz zarządzania nimi. Nie ma tu szczegółów generycznych praktyk zarządzania projektami, jako że te informacje są już dostępne gdzie indziej. Poradnik skupia się na pytaniach: „Co oznacza zwinność dla Kierownika Projektu Agile?”, „Jakie są różnice?” i „Co musi ulec zmianie?”.

Find out more about AgilePM.
 

This product is the PDF digital version of the AgilePM Handbook v2 Wydanie polskie.

A printed copy of the AgilePM Handbook v2 Wydanie polskie can be purchased in our webshop here.


Important information:

If you purchase a PDF digital book, it will be emailed shortly after payment has been received. This is not an automated process and any orders received after 2.30pm will be sent the following day, or if after 2.30pm on a Friday, sent the following Monday.

If you are concerned that the PDF digital book is in a digital format that may not be adequate for use during an exam, it is recommended that you instead purchase a printed copy. No refunds will be offered for PDF digital versions once the PDF has been issued.

The PDF is for your sole use and must NOT be forwarded or shared.

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the Agile Business Consortium. Applications to reuse, reproduce or republish material in this publication should be emailed to [email protected].