Agile Project Management (AgilePM®) Handbook v2 Wydanie polskie

agilepm-polish-handbook-square.png

Agile Project Management Handbook v2 Wydanie polskie – Wstep

Zapraszamy do lektury Poradnika „Zwinne zarządzanie projektami” stworzonego przez organizację non-profit – Agile Business Consortium.

Od czasu powstania w 2010 roku zwinne zarządzanie projektami według Agile Business Consortium okazało się bardzo popularne i umożliwiło przyjęcie praktyki zwinnego zarządzania projektami na całym świecie.

Niniejszy poradnik opiera się na The Agile Project Framework1, najnowszej wersji DSDM – i ma wspierać akredytowane szkolenie Agile Project Management (AgilePM®) Practitioner, a także stanowić podstawowe i wyczerpujące źródło wiedzy dla egzaminów AgilePM® Foundation i Practitioner. Naszym celem jest zachęcanie do profesjonalnego rozwoju w obszarze zwinnego zarządzania projektami.

W dzisiejszym stale zmieniającym się świecie organizacje i przedsięwzięcia biznesowe chętnie przyjmują bardziej elastyczne podejścia do dostarczania projektów i pragną stać się bardziej zwinne. Jednakże w organizacjach dostarczających projekty i programy, a także tam, gdzie formalne procesy zarządzania projektami już istnieją, nieformalność wielu podejść zwinnych onieśmiela i zniechęca, a czasami postrzegana jest jako zbyt ryzykowna. Takie skoncentrowane na projektach organizacje potrzebują dojrzałego podejścia zwinnego – zwinności w ramach koncepcji dostarczania projektu – Zwinnego zarządzania projektami.

Zwinne zarządzanie projektami daje:

  • podejście, które oferuje zwinność, ale utrzymuje koncepcje projektu, jego dostarczania i zarządzania nim
  • podejście zwinne, które jest samodzielne, ale działa także z bardziej sformalizowanymi podejściami do zarządzania projektami, takimi jak PRINCE2®
  • podejście zwinne, które może być wpasowane w sformalizowane procesy jakości takie jak ISO9001 i CMMI.

Zwinne zarządzanie projektami umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści z podejścia zwinnego bez wprowadzania niepotrzebnych ryzyk. Dzięki temu „przejście na podejście zwinne” staje się wyważoną i zrównoważoną zmianą, utrzymującą to, co dobre w istniejącej organizacji i zachowującą dobre praktyki zarządzania projektami i dostarczania ich, przy uzyskiwaniu korzyści z bardziej zwinnego sposobu pracy.

DSDM od lat jest przodującym, sprawdzonym i całościowym zwinnym podejściem do projektów, które daje ład i porządek wraz ze zwinnością i elastycznością wymaganymi przez współczesne organizacje. Agile Business Consortium ma przyjemność współpracować z APM Group w udostępnieniu Zwinnego zarządzania projektami na bazie DSDM’s Agile Project Framework – „motoru” napędzającego to podejście. Agile Project Framework odzwierciedla najnowsze myślenie o zwinności w świecie korporacyjnym. Agile Project Framework został również zaprojektowany tak, aby łatwiej łączyć się z innymi podejściami zwinnymi, jako że istnieje rosnące zapotrzebowanie na używanie kombinacji podejść zwinnych – „mieszanki Agile”.2

Umieszczenie w tekście tego znakuwskazuje możliwe odniesienie do innych podejść zwinnych. Zawartość poradnika opiera się na DSDM Agile Project Framework ze specjalnym uwzględnieniem i dodatkowymi wytycznymi dotyczącymi aspektów projektów oraz zarządzania nimi. Nie ma tu szczegółów generycznych praktyk zarządzania projektami, jako że te informacje są już dostępne gdzie indziej. Poradnik skupia się na pytaniach: „Co oznacza zwinność dla Kierownika Projektu Agile?”, „Jakie są różnice?” i „Co musi ulec zmianie?”.

Find out more about AgilePM.

Handbook Sample

×

Agile2024 European Experience

See the bigger agility picture this July

 

24-26 July 2024 | Manchester, UK

 

25+ talks and workshops covering everything from sustainability and culture to innovation and inclusion.

 

Book tickets